Coğrafi Bilgi Sistemi

Bilgilerin etkin olarak elde edilmesi için bilgisayar donanımı, yazılımı, personel ve yöntemlerin organize olarak bir araya toplanmasıdır.

Sosyal Araştırmalar

Sosyal araştırma toplumun bilimsel çalışmadır. Daha ayrıntılı olarak, sosyal araştırma toplumun tutum, varsayımlar, inançlar, trendler, stratifications ve kurallar inceliyor.

Siyasi Araştırmalar

Siyaset dünyasında, varlığını sürdürebilmenin ve sürekli zirvede olabilmenin yolu vatandaşların nabzını tutabilmekten geçmektedir.